Đại lý Duy Hùng

 DUY HÙNG 1 số 2400-2402 ĐL Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ

 DUY HÙNG 2 khu lắp máy- TT.Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ

 DUY HÙNG 3 Tổ 3 P.Phú An – P.Phong Châu– Phú Thọ

 DUY HÙNG 4 Khu 19/5 – Phố Vàng – TT.Thanh Sơn – Phú Thọ

 DUY HÙNG 5 Ngã tư Cổ Tiết – Huyện Tam Nông – Phú Thọ

 DUY HÙNG 6 khu 4 – Phù Ninh – Phú Thọ (đối diện KCN Đồng Lạng)

DUY HÙNG 7 Cầu Rượu – Khu 4 –TT.Thanh Ba

 DUY HÙNG 8 khu 4 – xã Tu Vũ – huyện Thanh Thuỷ – Phú Thọ

 DUY HÙNG 9 số 1440 ĐL Hùng Vương – P.Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ

 0989 602 471