Đại Lý Nam Hạnh

 Đường 1A, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam
 0916 847 685 – 0913 386 783