Đại lý Phú Tài

 Phú Tài 2 –  Số nhà 218, Khối 1, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh
 0912 928 226

 Phú Tài 11 – Khối 1B, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
 02393.63.63.63

 Phú Tài 12 – Khối 12 – TT Phố Châu – Huyện Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh
 02393.511.888

 Phú Tài 13 – Tổ dân phố 8, TT Đức Thọ, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 02393.544.777

 Phú Tài 17 – Số 70, đường Phan Đình Phùng, Thành Phố Hà Tĩnh
 02396.265.555