Đại Lý Thành Ngân

 Số 529 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
 0912 256 539 – 02323 823 053

 306 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
 0981 082 719 – 02323 833 686

 Tiểu khu 2, TT.Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
 02323 612567

 160 Quang Trung, TX.Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Bình
 02323 516789

 Đinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
 02323 585999