Đại Lý Vạn Phong

 Số 66 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
 0225 3 641 799

 Số 23 Điện Biên Phủ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
1800 6839 ( miễn phí )

 Số 26 Đường Vòng Cầu Niệm, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng
 0225 3782 428