Đại lý Xe điện Xanh

Số 67 Hùng Vương, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
0902 19 2255