Chính sách bảo hành

  1. Thời hạn bảo hành:

– Bảo hành 13 tháng kể từ tháng được tích trên tem bảo hành.

  1. Phạm vi các lỗi ắc quy không được bảo hành

– Tem bảo hành không còn nguyên vẹn, sản phẩm có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài hoặc bị ngập nước.

– Ắc quy bị phồng sau 6 tháng kể từ tháng được tích trên tem bảo hành.

– Lắp đặt ắc quy không đúng kỹ thuật.

– Dùng sạc ắc quy không đúng thông số kỹ thuật của xe hoặc sạc ắc quy không có khả năng tự ngắt.

– Ắc quy bị xả quá mức: Trong thời gian bảo hành, nếu ắc quy để lâu không sạc, không sử dụng thì ắc quy sẽ bị xả điện quá mức, điện áp đo được khi xả quá mức dưới 10.5V/quả.

  1. Điều kiện đổi bảo hành

– V-On sẽ đổi trả bảo hành theo bộ ắc quy với điều kiện seri của các quả ắc quy trong bộ là liên tục hoặc tem V-On trên các quả có thời gian xuất hàng không chênh lệch quá 2 tháng.

– Trường hợp ắc quy bị sụt điện áp:

  • Trong thời hạn 10 tháng kể từ tháng được tích trên tem bảo hành.
  • Trong thời hạn từ tháng thứ 11 đến hết tháng thứ 13 kể từ tháng được tích trên tem bảo hành.
  • Đối với các bộ ắc quy ghép (seri quả không liên tục), thời hạn tính bảo hành là thời hạn của quả có thời gian xuất hàng xa nhất.

– Trường hợp ắc quy bị phồng: Trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng được tích trên tem bảo hành.

  1. Quy trình đổi trả hàng bảo hành

– Khi người tiêu dùng yêu cầu kiểm tra ắc quy, Đại lý có trách nhiệm kiểm tra các lỗi ắc quy và đưa ra quyết định bảo hành cho người tiêu dùng.

– Với ắc quy thuộc phạm vi bảo hành, Đại lý chụp hình gửi cho V-On để báo bảo hành. Hình ảnh cần có đủ thông tin về số ắc quy, ngày trên tem bảo hành của từng quả ắc quy trong bộ.

– Đại lý có trách nhiệm gửi ắc quy cần bảo hành cho nhà máy không muộn hơn 7 ngày tính từ ngày báo bảo hành.

– V-On có trách nhiệm gửi Đại lý ắc quy bảo hành không muộn hơn 5 ngày tính từ ngày đại lý báo bảo hành.