Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIA HUY

Địa chỉ: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại: 0968 283 088
Email: acquyvon@gmail.com