Tag - So sánh quãng đường đi giữa xe điện dùng ắc quy V-ON và ắc quy thường