Tag - Xe máy điện để lâu không đi có bị hỏng không